ბანკის მენეჯმენტი

სამეთვალყურეო საბჭო

•    ჰარუნ ოზმენი - სამეთვალყურეო საბჭოს თავჯდომარე
•    ოზლემ მელექ სეზერ – სამეთვალყურეო საბჭოს თავჯდომარის მოადგილე
•    დიმიტრი ჯაფარიძე – სამეთვალყურეო საბჭოს წევრი
•    ქეთევან ტყავაძე – სამეთვალყურეო საბჭოს წევრი

დირექტორთა საბჭო

•    ომერ აიდინი – გენერალური დირექტორი, დირექტორთა საბჭოს თავჯდომარე
•    ჰალუქ ჯენგიზ – გენერალური დირექტორის მოადგილე, დირექტორთა საბჭოს წევრი
•    მერთ ქოზაჯიოღლუ – დირექტორი მარკეტინგისა და საკრედიტოს მიმართულებით, დირექტორთა საბჭოს წევრი