საკრედიტო პროდუქტები

იპოთეკური სესხი

დაფარეთ სესხი ქირის ნაცვლად, ისარგებლეთ ჩვენი იპოთეკური სესხით და გახდით უძრავი ქონების მესაკუთრე. შესაძლებლობა გეძლევათ ისარგებლოთ იპოთეკური სესხით ლარსა და აშშ დოლარში, 12 წლამდე ვადით.

ნებისმიერი სახის უძრავი ქონების შესაძენად სესხის საჭიროების შემთხვევაში შეაღეთ ზირაათ ბანკის ნებისმიერი ფილიალის კარი.

სესხის პირობები:

 •  საპროცენტო განაკვეთი - 7,9 %-დან, ეფექტური საპროცენტო განაკვეთი 11,9 %
 •  სესხის მინიმალური ოდენობა - 10 000 აშშ დოლარი ან 20 000 ლარი (საქართველოს მოქალაქე ფიზიკური პირებისა და ინდივიდუალური მეწარმეებისათვის 200,000 ლარამდე სესხის გაცემა შესაძლებელია მხოლოდ ეროვნულ ვალუტაში)

სამომხმარებლო სესხი:

 •  მსესხებლის ასაკი - სტაბილური შემოსავლის მქონე პირი 18-დან - 65- წლამდე
 •  სესხის მინიმალური ოდენობა - 3 000 აშშ დოლარი ან 5 000 ლარი (საქართველოს მოქალაქე ფიზიკური პირებისა და ინდივიდუალური მეწარმეებისათვის 200,000 ლარამდე სესხის გაცემა შესაძლებელია მხოლოდ ეროვნულ ვალუტაში)
 •  სესხის მაქსიმალური ვადა - 36 თვე
 •  სესხის ვალუტა - ლარი/აშშ დოლარი
 •  საპროცენტო განაკვეთი - 14,9 %-დან ეფექტური საპროცენტო განაკვეთი 16,5%.

უძრავი ქონებით უზრუნველყოფილი სამომხმარებლო სესხი

 •  მსესხებლის ასაკი - სტაბილური შემოსავლის მქონე პირი 18-დან - 65-წლამდე
 •  სესხის მინიმალური ოდენობა - 5 000 აშშ დოლარი ან 10 000 ლარი (საქართველოს მოქალაქე ფიზიკური პირებისა და ინდივიდუალური მეწარმეებისათვის 200,000 ლარამდე სესხის გაცემა შესაძლებელია მხოლოდ ეროვნულ ვალუტაში)
 •  სესხის მაქსიმალური ვადა - 84 თვე
 •  ყოველთვიური შემოსავალი - შენატანის მინიმუმ ორმაგი ოდენობა
 •  სესხის ვალუტა - ლარი/აშშ დოლარი
 •  საპროცენტო განაკვეთი - 11,9 %-დან ეფექტური საპროცენტო განაკვეთი %14.5)