იურიდიული პირები

ჩვენი ბანკის ძირითადი ხედვის გათვალისწინებით, საქართველოში მიზნად ვისახავთ ვიყოთ უფრო მეტი, ვიდრე ბანკი. საქართველოში მოღვაწე ყველა კომპანიისთვის დამატებითი სარგებლის შექმნა ჩვენი მთავარი ამოცანაა.

  • ჩვენთან უფასოა ანგარიშის მომსახურება.
  •  კლიენტებთან მჭიდრო თანამშრომლობა, მათთვის პროფესიონალური რჩევების მიცემა, უმაღლესი ხარისხის მომსახურების გაწევა და მათ მდგომარეობაზე მორგებული საბანკო პროდუქტების შეთავაზება ჩვენი მუშაობის უმთვარესი პრინციპია

ჩვენი მთავარი პროდუქტი, რომელსაც თქვენ გთავაზობთ:

  •  ხელსაყრელი ტარიფები და სწრაფი ფულადი გადარიცხვები თურქეთში ზირაათ ბანკის 1700-მდე ფილიალების ქსელში,
  • ერთდროულად საბანკო ანგარიშის წარმოების  შესაძლებლობა სამ სხვადასხვა ვალუტაში (ლარი/აშშ დოლარი/ევრო)
  •  ვადიანი ანაბრის გახსნის შესაძლებლობა ლარში/აშშ დოლარსა და ევროში, რომელზეც პასუხს აგებს ზირაათ ბანკის ფინანსური ჯგუფი.